Oriflame na świecie

  • Firma Oriflame powstała w Szwecji w 1967 r
  • Prowadzi sprzedaż w 61 krajach
  • Prawie 4 mln konsultantów na całym świecie
  • Zatrudnia prawie 8000 pracowników
  • Firma Oriflame notowana jest na giełdzie
  • Wydaje 100mln katalogow w 35 jezykach
  • Prowadzi centrum naukowe w Dublinie
  •  w branży sprzedaży bezpośredniej jest największą europejską firmą kosmetyczną
Oriflame w Polsce

 

 • Firma weszla na rynek w 1990 r.
 • Mamy fabryke w arszawie
 • Posiada 6 placówek firmowych i 280 biur regionalnych
 • Mamy jedna z najwikeszych sprzedazy